MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารทางอีเมล์ anyamanee@life.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 7 ก.พ. 2563


Back to content