MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะประกาศผลทาง https://www.mhesi.go.th

ไฟล์เอกสาร
 22 ม.ค. 2563


Back to content