MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

โดยกำหนดส่งบทความจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดที่  http;//reg.nmc.ac.th/conference2020

ไฟล์เอกสาร
 13 ม.ค. 2563


Back to content