MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21  วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562  รายละเอียดและลงทะเบียน http://conference.kku.ac.th/grc/

ไฟล์เอกสาร
 29 พ.ย. 2562


Back to content