MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอได้ที่ https://www.2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ไฟล์เอกสาร
 25 ก.ย. 2562


Back to content