MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference    หรือทาง Email: stouconference@gmail.com       ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์เอกสาร
 20 ก.ย. 2562


Back to content