MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ 29 พฤศิกายน 2562 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code 

ไฟล์เอกสาร
 10 ก.ย. 2562


Back to content