MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๑ (Regional Research Expo 2018)

             มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๑ (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด "การวิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาอื่นๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป

               สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018

 15 มี.ค. 2561


Back to content