MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ"มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น"ประจำปั ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ"มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น"ประจำปั ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : stouconference@gmail.com 

ไฟล์เอกสาร
 9 ก.ย. 2562


Back to content