MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3 

9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2GDXlcb

ไฟล์เอกสาร
 27 ส.ค. 2562


Back to content