MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ขอการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 สอบถามเงื่อนไขการส่งบทความได้ที่ E-mail : i-seec2016@rmuti.ac.th 

ไฟล์เอกสาร
 20 ส.ค. 2562


Back to content