MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยนวัตกรรม" ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยนวัตกรรม" ครั้งที่ 9 "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน"

21 สิงหาคม 2562 แจ้งชื่อตามแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ research.docp@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ไฟล์เอกสาร
 7 ส.ค. 2562


Back to content