MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

"เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย : Precision Agriculture Approaches to Thai Farming"

12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รับรายละเอียดการจัดประชุมได้ที่ http://ppc14th.com 

ไฟล์เอกสาร
 31 ก.ค. 2562


Back to content