MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTlY5m หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสาร
 26 ก.ค. 2562


Back to content