MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สามารถสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

จะแจ้งให้ท่านทราบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ https://www.tni.ac.th/home/news/82/detail

 

ไฟล์เอกสาร
 26 ก.ค. 2562


Back to content