MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ไฟล์เอกสาร
 6 มี.ค. 2561


Back to content