MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ ผู้ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก http://bit.ly/2Gfre1U 

ไฟล์เอกสาร
 6 มิ.ย. 2562


Back to content