MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ประชาสัมพันธ์ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางอีเมล rubberproject62@gmail.com และช่องทางอื่นๆตามรายละเอียดในโครงการที่แนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 025791576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง

ไฟล์เอกสาร
 6 มิ.ย. 2562


Back to content