MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) วันที่ ๒๑-๒๕พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) วันที่ ๒๑-๒๕พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เอกสารอบรม

ไฟล์เอกสาร
 17 พ.ค. 2562


Back to content