MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม  2562 ส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.sru.ac.th/sruconference2019

ไฟล์เอกสาร
 8 พ.ค. 2562


Back to content