MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fatu-academic-conference หรือ QR CODE ในไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร
 3 พ.ค. 2562


Back to content