MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Healt Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND'S Healt Research Awards เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนาศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนากร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และ   นักวิชาการทั่วไป โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.brandsworld.co.th 

ไฟล์เอกสาร
 23 เม.ย. 2562


Back to content