MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย  จัดให้มีการประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรม นำแก้วิฤกตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://ctbs.nrct.go.th/seminar  หรือ QR CODE ตามไฟล์แนบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ไฟล์เอกสาร
 23 เม.ย. 2562


Back to content