MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่อวจาก The National Research Foundation of Korae (NRF) เรื่องทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2562  เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร
 5 เม.ย. 2562


Back to content