MENU
Go to content
ข้อมูลสารสนเทศ

รับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562
   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดฝีกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการ  ใบสมัคร 

 21 เม.ย. 2562

Back to content