MENU
Go to content
ข้อมูลสารสนเทศ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ(RMU)เพื่อการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพื้นที่วิจัย ตำบลบ้านด่านนาขาม

 22 มิ.ย. 2561

Back to content