MENU
Go to content
ข้อมูลสารสนเทศ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 (โรงแรมเรือนต้นสัก)

 22 พ.ค. 2561

Back to content