การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 03/11/2021 เวลา 11:06:48 น.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.เกวลี รังษีสุทราภรณ์ ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม และนางสาวจีรภา ดามัง และอาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มีโอกาสต้อนรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัย และงานพันธกิจสัมธ์ ตลอดจนงาน U2T อว.ส่วนหน้า และโครงการตามพระบรมราโชบาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบริดี และ นายธนัย เนียมกุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ทำให้เกิดแนวคิดในการดำเนินงานและพัฒนางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อไป


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online