ประชาสัมพันธ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 30/07/2021 เวลา 09:07:10 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทำวารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ด้านวิชาชีพการศึกษาค้นคว้าต่างๆ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ https://tinyurl.com/yb7oyd9v หรือ QR CODE ตามเอกสารแนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.036411112 หรือ อาจารย์ ดร. กรวุฒิ แผนพรหม โทร.0650949250


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online