ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิชาการ (24 HR) เพื่อส่งกรณีศึกษา (Case Study)" เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗

วันที่ 29/06/2021 เวลา 10:30:38 น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗ (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม) กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ให้มีการส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม เข้าร่วมการนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นการทำงานกับสังคม จึงประสงค์สนับสนุนให้นักวิจัยของแต่ละคณะได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยส่งกรณีศึกษามาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนากรณีศึกษา "กิจกรรมการพัฒนาบทความวิชาการ (24 HR) เพื่อส่งกรณีศึกษา (Case Study)" เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗ 
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๒(เรือนต้นสัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพ|ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online