การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 28/06/2021 เวลา 10:18:02 น.
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 3/2564 เป็นการประชุมทั้งในห้องประชุมไม่เกิน 15 คนและเว้นระยะห่าง และผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีวาระการประชุมทั้งการพิจารณาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2, รายชื่อกรณีศึกษางานประชุมวิชาการ Engagement Thailand, การอนุมัติโครงการวิจัย บทบาท หน้าที่ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ ฯลฯ
 
ภาพ/ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online