การประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (RMU)

วันที่ 23/06/2021 เวลา 13:52:30 น.
การประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (RMU)
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 (อาคารเรือนต้นสัก)
ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ประธานคณะกรรมการ เปิดการประชุมดังกล่าว 
เป็นการเตรียมการในการเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 3/2564 พร้อมทั้งหารือแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานวิจัยในระดับคณะ

 ข่าว/ภาพ | ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online