การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 23/06/2021 เวลา 11:29:03 น.
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ 

อ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2557 ข้อ 8(3) ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนวิจัยไว้โดยเป็น คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดลักษณะ วิธีการและเป้าหมายในการบริหารดำเนินการของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุน และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน

มติที่ประชุม ผลการได้มาซึ่งผู้แทน 3 คน ดังนี้
1.คณบดีคณะครุศาสตร์
2.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online