ประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 19 พ.ค.64

วันที่ 19/05/2021 เวลา 14:17:45 น.
19 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการนำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การขับเคลื่อนงานวิจัยในระดับคณะ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยจัดการงานวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมประชุม สาระการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา การทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ กลไกการสนับสนุนงานวิจัย การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ รูปแบบการประเมินระดับความพร้อมของงานวิจัย TRL/SRL และการร่วมรับฟังจากหน่วยจัดการงานวิจัย RMU FORUM 
| ข่าว/ภาพ อ.ดร.เกวลี


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online