การกำหนดแนวทางความร่วมมือและการขอลดหย่อนการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)

วันที่ 02/11/2021 เวลา 15:17:55 น.
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการนโยบาย การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ บุคลากร โครงการสร้างพื้นฐานและข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการกำหนดแนวทางความร่วมมือและการขอลดหย่อนการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา ในการดำเนินโครงการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไม่เกินร้อยละ 10 จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ

ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online