ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน"

วันที่ 17/09/2021 เวลา 12:26:17 น.
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน" เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ นั้น
   ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักกการมายังชุดโครงการฯ ตามแบบฟอร์มนี้แนบมาพร้อมนี้ ได้ที่อีเมล erc.kmutt@gmail.com หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์วิจานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 
ข่าว: ภัทราวดี


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online