มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

วันที่ 22/02/2024 เวลา 10:17:54 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
สถายันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 ฉบับต่อปี โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst 
ติดต่อสอบถามที่คุณ ฟิตรีนา ดาราแม โทร 073299662


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online