ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 22/02/2024 เวลา 09:56:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉับบที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอยู่ในวารสารไทย (TCI 1 ) กลุ่ม 1 ระยะเวลา 5 ปี ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้สรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้ที่ https://so04.tci.thaijo.org/index.php/yru_human/index
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวัรดา โทร 073299662


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online