มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่างเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Preliminary Research 2567

วันที่ 16/02/2024 เวลา 10:53:08 น.
มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Preliminary Research 2567 โดยเปิดกรอบแนวคิด 3 ประเด็น ได้แก่ 
1. ด้านการเกษตร
2. ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร
3.ด้านพลังงานวัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
ภายใต้ประเภททุน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสามารถดาวน์โหลดฟอร์มข้อเสนอฯและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citly.me/miqlr และส่งไปยัง E-mail : walailakd@nu.ao.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567และจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ วลัยลักษณ์ ดอนจักร (นุ่น) 095-698-0223


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online