ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วันที่ 01/02/2024 เวลา 09:26:21 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567)
โดยบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสหสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีค่าตีพิมพ์บทความละ 2,000 บาท
ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนารา สิงคมาศ โทร. 083-5360199 หรือ คุณธามไท ธีระกุล โทร. 086-9657381


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online