อบรมหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 22 และ 23 ก.พ. 2567

วันที่ 01/02/2024 เวลา 08:47:06 น.
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดทำโครงการวิจัย
กลไกผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่วนประกอบอาหารและอาหารมูลค่าสูงสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบและมาตรฐาน รวมถึงการผลักดันงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

โดยมีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ดังนี้

1. เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
2. เรื่อง เทคนิคการสกัดสารสำคัญเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคาร ทีเค 3 โรงแรม ที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเรียนเชิญ ท่าน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม ดังกล่าว
ดังรายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย และโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมตาม Link แนบ

ลงทะเบียน - Google ไดรฟ์

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการสกัดสารสำคัญเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น.


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online