การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 08/07/2021 เวลา 11:42:27 น.
8 ก.ค.64 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธาน

วัตถุประสงค์สำหรับการประชุมครั้งนี้ ตามที่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารเไทย (TCI) นั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพวารสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นแล้ว เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพวารสารต่าง ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เข้าสู่กลุ่มที่ 1 ต่อไป

ข่าว: อ.ดร.เกวลี


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online