วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

วันที่ 30/06/2021 เวลา 14:32:17 น.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 
ตรวจสอบการประกาศผล https://tic-thailand.org/?p=6373
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.uru.ac.th
ทั้งนี้สามารถอ่านบทความวารสารทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/issue/view/14589


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online