ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

วันที่ 22/06/2021 เวลา 12:00:54 น.
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนเครือข่ายบริหารการวิจัย Node ภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และเครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนต่อยอดผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่ชุมชน ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย "Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture"
จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
แผนงานวิจัยที่ 2 Lanna Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญทางการเกษตร

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง E-mail : arda.nodecmu@gmail.com
รายละเอียด ตาม QR code ด้านล่างนี้

ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online