ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

วันที่ 23/02/2023 เวลา 14:21:04 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
3.การวิจัยด้านการศึกษา
4.การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5.การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
6.การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน https://drive.google.com/drive/folders/1gbtnj24UYxuPwG-4Y1Ko48rn423LZi1G
ส่งผลงานได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 025-612445 ต่อ 515
โทรสาร 025-790109
Email. symposium@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิรินทร เกี่ยวม่าน และ นางสาวอภิญญา พิมพ์สำราญ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online