ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ

วันที่ 23/02/2023 เวลา 14:20:38 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ
กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ เปิดรับบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม – เมษายน 2566)
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้ารับการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งบทความวิจัยได้ที่ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/kaset_rbruj/index


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online