เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 23/02/2023 เวลา 14:20:07 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ ด้านวิทยาศาสตร์การยภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมและชุมชน 
วารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานวารสารวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 3224 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online