ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2566

วันที่ 23/02/2023 เวลา 14:19:36 น.
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2566
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอดครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
โดยทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON-LINE (Program Zoom)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://rpa.or.th/


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online