ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม “การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน “งานราชภัฏบุรีรัยม์มหกรรมวิชการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6”

วันที่ 23/02/2023 เวลา 14:18:52 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม “การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน “งานราชภัฏบุรีรัยม์มหกรรมวิชการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6”
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเน้นการจัดการให้เกิดความมั่นคงของระบบนิเวศตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เป็นการสืบสานประโยชน์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สามารถส่งโครงการเพื่อเข้าประกวดได้ที่ http://research.bru.ac.th/innovationtravel2566/
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายณัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ 090-061-9995


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online