ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

วันที่ 11/06/2021 เวลา 14:23:39 น.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM)ประจำปี พ.ศ. 2565-2566
ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564

โดยผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1N-mMRhConLKS5F_LScpbRbui-2TME_02 หรือเอกสารแนบด่านล่าง
ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำ ดังนี้
1.ข้อเสนอโครงการ
2.เอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) 
3.หนังสือนำจากต้นสังกัด
ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจะยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด (ผู้ประสานงาน) โทร. 026-105423 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesil.go.th

ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online